Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.30 i Restauranten på Fyns Væddeløbsbane.
 
 Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent fra klubberne.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og klubber
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er:
• Lene Dodensig
• Allan B Madsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende 1.supl. Mads Hjortsballe og Jørgen Sthelis
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Du bedes venligst anmelde navnene på de delegerede fra din klub, samt øvrige deltagere til undertegnede på
tlf.: 21 46 25 48 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.,
senest fredag 29/3 2019(tilmelding til spisning) Giv besked om i ønsker at deltage i spisningen under løbene.
 
Der er en sandwich eller lignende kl.10.15
 
Efter generalforsamlingen vil FDT være vært for middag samt hyggeligt samvær mens vi overværer løbene i Odense (start kl.12.45).
 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Formand
Jørgen B Pedersen