prsentationiver

 

Fjelsø., d. 9. april 2016.

Ifølge FDT´s vedtægter § 6 indkaldes der hermed til den ordinære
Generalforsamling
Søndag den 1. maj 2016, kl. 11.00 i Restauranten på Fyns Væddeløbsbane.
Dagsorden:
1. Valg af dirigen

t2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent fra klubberne.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og klubber• Tilføjelse til vedtægter: Se vedhæftet

7. Valg af formand. (Jørgen B Pedersen modtager genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er:• Iver Jessen (modtager genvalg)• Ove V Hansen (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende Mads Hjortsballe og Lillian Uglebjerg

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

Du bedes venligst anmelde navnene på de delegerede fra din klub, samt øvrige deltagere til undertegnede påtlf.: 21 46 25 48 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest fredag 22/4 2016(tilmelding til spisning).
Der er en sandwich eller lignende kl.12.15
Efter generalforsamlingen vil FDT være vært for middag samt hyggeligt samvær mens vi overværer løbene i Odense (start kl.14.00).Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Formand

Jørgen B Pedersen


Forslag til VedtægtstilføjelseTilføjelse til § 27.Den på generalforsamlingen valgte formand, samt den af bestyrelses udnævnte kasserer, er begge tegningsberettiget for foreningen.